Veel gestelde vragen

Hoeveel woningen worden er gebouwd?
Er komen ongeveer 80-100 woningen, afhankelijk van de woninggrootte. 

Is het nu een Coöperatie of een Vereniging ?

Voluit heet ons initiatief “Vereniging Wooncoöp De BinnenHaven” en is dus een vereniging. Omdat er op dit moment veel wordt gesproken over Wooncoöperaties als nieuwe woonvorm, hebben we wel verwezen naar die naam “wooncoöp”, maar we zijn dus een vereniging.

Kan ik alleen huren of ook een woning kopen?
Bij een wooncoöp zijn er alleen huurwoningen, met de wooncoöp als verhuurder. Als lid van de wooncoöp huur je eigenlijk van jezelf.

Kan ik huursubsidie krijgen?
Dat is mogelijk. Ook huurders van een wooncoöp hebben recht op huurtoeslag. Lees ook dit artikel 
https://www.wooninfo.nl/nieuws/2019/10/huurders-wooncoöperatie-hebben-recht-op-huurtoeslag/

Zijn er inkomensgrenzen?
En er zijn geen inkomensgrenzen voor de vrije sectorwoningen, mogelijkerwijs wel voor sociale huurwoningen, aangezien die ook een lagere grondprijs hebben conform het beleid van de gemeente Almere.

Zijn er nog andere kosten behalve de huur?
In het huurbedrag zitten ook de kosten voor de gezamenlijke ruimtes, zoals ontmoetingsruimte met keuken, werkplaats, gezamenlijke berging. Ook het dagelijks beheer en meerjarig onderhoud zijn daarin inbegrepen. En – omdat de woningen grotendeels energieneutraal zijn – zijn er niet veel energiekosten.
Alle leden moeten wel eenmalig een groot bedrag inleggen, omdat banken de ontwikkel- en bouwkosten van een wooncoöp niet voor 100% financieren.  De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van de grootte van de woning en begint ongeveer bij 18.000,- euro, te betalen bij de start van de bouw. Het geld blijft van jou. Als je uit De BinnenHaven verhuist, krijg je het bedrag terug en als je overlijdt, komt het ten goede aan je erfgenamen.  
Er wordt naar gestreefd om alle andere kosten (bijv. servicekosten) zo laag mogelijk te houden.
Verder betaalt iedereen die lid wordt van de vereniging, € 100,- per jaar lidmaatschapskosten.

Wat is de planning?
De gemeente neemt in het voorjaar 2021 op basis van ons voorstel een besluit over de uitgifte van grond. Als dat positief uitpakt, kan er verder gewerkt worden aan het plan en gestart worden met de bestemmingsplanwijziging die ongeveer een jaar duurt. En als dat allemaal goed en zonder bezwaren verloopt en ook de bouwvoorbereidingen en de bouw voorspoedig gaan, kunnen we de buurt in 2023 opleveren. Maar let op: dan zijn we heel erg positief.   

Hoe worden de woningen toegewezen?
De verhuur verloopt niet via Woningnet; inschrijvingsduur maakt dus niet uit. Om te kunnen huren moet je lid worden van vereniging Wooncoöp De BinnenHaven. Je kunt alleen lid worden als je de uitgangspunten van De BinnenHaven onderschrijft, die in dit sociaal bestek staan. Hier vind je meer informatie over de lidmaatschapsprocedure.
Bij inschrijving geef je ook je voorkeur voor een woninggrootte aan. De vereniging gaat tzt een procedure opstellen voor het toewijzen (of loting) van de woningen.  

Hoe kan ik lid worden?
We willen het proces van lid worden zo transparant en zorgvuldig mogelijk laten verlopen. Daarvoor hebben we de volgende lidmaatschapsprocedure opgesteld:

stap 1.   Informatiebrochure en sociaal bestek opvragen via wooncoopbinnenhaven@gmail.com

stap 2.  Informatiebijeenkomst bijwonen of persoonlijk contact met een lid van het welkomstcomité De BinnenHaven. We organiseren gemiddeld 1x in de maand een (online) informatiebijeenkomst
stap 3.  Opvragen en invullen inschrijfformulier met motivatie en mailen naar wooncoopbinnenhaven@gmail.com

stap 4. Het welkomstcomité nodigt uit voor een intakegesprek. Dat gebeurt in collectief verband, samen met 2-3 andere kandidaatleden. Als het kan ‘live’ en zo niet via een zoomsessie.

stap 5.    Het welkomstcomité legt haar advies over toetreding van het kandidaatlid voor aan het bestuur en een tweetal  onafhankelijke raadgevers; deze geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur

stap 6.    Het bestuur besluit over lidmaatschap en informeert de kandidaatleden daarover

stap 7.    Vanaf het moment van goedkeuring door het bestuur ben je aspirantlid van De BinnenHaven

stap 8.  Na betaling van het lidmaatschapsgeld ben je vervolgens volwaardig lid van onze vereniging.

Heeft elk lid recht op een woning?
Ja, elk lid heeft recht op een woning, maar de woningen moeten nog wel worden toegewezen (zie hierboven). 

Kan iedereen lid van De BinnenHaven worden?
Ja dat kan. Alleen kan het zijn dat er door onevenwichtigheid in de samenstelling van de vereniging tot een (tijdelijke) ledenstop voor bepaalde groepen of woonwensen wordt  besloten. En dat in dat geval andere kandidaat-leden voorrang krijgen, totdat er weer een evenwichtige mix is ontstaan. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om woningtypes, leeftijden, zorgvraag, huishoudens.

Wat wordt mijn rol als lid?

Een wooncoöp vraagt ook veel van de leden zelf, want gezamenlijk zijn alle leden de verhuurder en beheerder van de woningen en dragen zij zorg voor het dagelijkse reilen en zeilen van De BinnenHaven. Iedereen kan daarin iets betekenen, afhankelijk van ieders talenten en kunnen. Er  komen allerlei werkgroepen en commissies, waar je een rol in kunt spelen.  

Wat zijn de financieringsmogelijkheden voor de eigen inleg ?
Misschien dat het mogelijk is om voor een deel van de eigen inleg een lening af te sluiten. Dat zijn we op dit moment aan het uitzoeken.

Kun je ook in De BinnenHaven komen wonen als je structureel zorg en ondersteuning in het dagelijkse leven nodig hebt?
Er is een Vriendenhuis in oprichting: een ouderinitiatief voor een woongroep van zo’n 8-10 jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Daar zijn op dit moment nog plekken vrij.
Verder zijn er geen plannen in de BinnenHaven voor groepswonen. De BinnenHaven wordt een hele sociale buurt, waar je op allerlei manieren sociale contacten hebt en aan gezamenlijke activiteiten mee kunt doen. Als je zelfstandig een huis huurt en zorg en ondersteuning nodig hebt, moet je die in eerste instantie zelf zien te regelen. Op termijn ontstaan er wellicht ook manieren om dat gezamenlijk te organiseren. 
  
Wat zijn voorbeelden van andere wooncoöperaties?
Andere initiatieven in NL zijn De Warren/Amsterdam, Ecodorp Boekel, Zorgcoop Austerlitz. Hier vind je meer informatie over wooncoöp’s in NL:
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbouw/wooncoöperaties-amsterdam/
https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/wooncoöperatie-1